Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı toplum ortamında değeri olan , kabiliyet, ekonomi ve öteki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

Eğitim bilimi, önceden saptanmış esaslara gereğince insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim bilimi; kişinin davranışlarındaki evetşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek bileğemekme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabilinden eğitimin bir çok tanımı dokumalabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi evetşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin ammaçlarına yakışır ) bileğemekme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu aşinalık gereğince;

· Eğitim bilimi bir süreçtir.

· Eğitim bilimi sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde bileğemektirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğemekme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim bilimi sürecinde kişinin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç taban öğesi vardır.

1. Fakatç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim bilimi ammaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı parçalanmamış kültürler bağırsakin bire birdır. Fakatçların içinde ne olduğu ve öğrenme bağırsakin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre gereğince bileğemekebilir, ancak sürecin doğası bileğemekmez.

Eğitim bilimi kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince birsonsuz filozof ve terbiyeci, eğitimin ne olduğuna konusunda farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Hasetmüzde ise eğitimin kabul edilen ölçünlü tanımı şudur: Eğitim bilimi, kişinin davranışlarında kendi evetşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış bileğemekikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın ortamında eğitime konusunda bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğemekikliği” ve “süreç” kabilinden kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Eğitim bilimi, isim bağırsakin dirim boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik kısaca beklentilere ve hedeflere yakışır olabileceği kabilinden istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim bilimi sürecinin emekletilmesi ise kasıtlı kısaca programlı ve programlı olabileceği kabilinden gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal terbiye, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal terbiye denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, terbiye merkezleri kabilinden mekânlarda verilen terbiye formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır terbiye ise informal eğitidir. Kısaca terbiye sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim bilimi Türleri
Eğitim bilimi türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal terbiye geçmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal terbiye okullarda evet da kurumlarda belli bir düşünce ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu terbiye tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende terbiye süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal terbiye ise spontane gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki can bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim bilimi Sistemi
Eğitim bilimi, bir düzen olarak ele allıkındığında ise terbiye sisteminin üç taban ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çağlayık; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, donanım, maliyet, personel kabilinden fiziki unsurlardır. Süreç; meslek ortamında gerçekleştirilen dersler, öğrenme evetşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, mezuniyet, imtihan akıbetları kabilinden istenilen davranış bileğemekiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko