Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” veya “iş” demeına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

Orantı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak muhtevain kullanılmaya mirlandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli meselelerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda kâin herhangi bir kişhayırlı tanımlamak muhtevain kullanılmaya mirlandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi çoğunlukla hükümet, spor veya iş dünyası kabil resmi bir konumda kâin kişgelecek veya kurumları tanımlamak muhtevain kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lügat resmi veya salahiyettar bir konumda kâin herhangi bir kişhayırlı tanımlamak muhtevain kullanılmaya mirlamıştır.